فروش کوره پخت

آگهی فروش :

نام دستگاه : کوره پخت لعاب و استاتیک
وضعیت دستگاه : خامــوش

قیمت پیشنهادی : توافقی

مدت اعتبار آگهی  : سه مـــاه ( از زمان ارسال )

مدت اعتبار آگهی مورد نظر به پایان رسیده است

شما می توانید از طریق موضوع بندی پایین صفحه نمایش ، دسته مورد نیاز خود را انتخاب و آگهی های جدیدتر را در این موضوع مشاهده نمایید .

همچنین می توانید از طریق فرم های زیر نیازمندی خود را در این سامانه به ثبت رسانید .

فرم ارسال آگهی فروش ماشین آلات

فرم ارسال آگهی خــرید ماشین آلات

 

کوره پخت

بر چسب ها : , , , , , ,