فروش کوره پخت

آگهی فروش :

نام دستگاه : کوره پخت لعاب و استاتیک
وضعیت دستگاه : خامــوش

قیمت پیشنهادی : توافقی

مدت اعتبار آگهی  : سه مـــاه ( از زمان ارسال )

آدرس : همدان

تلفن تماس :  ۰۹۱۸۱۱۱۲۸۳۰  آقای رضا اکبری

بر چسب ها : , , , , , ,