برچسب های پست ‘ اره تیز کن ’

فروش ماشین آلات نجاری

آگهی فروش :

نام دستگاه : ماشین الات نجاری

ماشین سازی خرسندی تولید کننده دستگاههای نجاری از جمله گازر زن ،  اره تیز کن ، فارسی بر  درصورت تمایل تماس بگیرید .  ۰۹۱۳۱۸۶۰۶۷۶  ـ ۰۹۱۳۳۱۴۲۰۶۱

اصفهان خرسندی – ایران

قیمت پیشنهادی : توافقی
مدت اعتبار آگهی  : ثبت دائم  ( از زمان ارسال )

آدرس : اصفهان خیابان اتشگاه
تلفن تماس :  ۰۹۱۳۳۱۴۲۰۶۱  آقای عبدالرسول خورسندی
آدرس ایمیل  : monire1122@gmail.com

فروش ماشین آلات نجاری

فروش دستگاههای نجاری

آگهی فروش :

نام دستگاه : گازور زن – اره تیز کن – فارسی بر

وضعیت دستگاه : آکبنــــــــــد

مارک و کشور سازنده :  اصفهان خرسندی.ایران

توضیحات : تولید کننده دستگاههای نجاری از جمله گازر زن .اره تیز کن.فارسی برهستیم  درصورت تمایل تماس بگیرید.۰۹۱۳۱۸۶۰۶۷۶ـ۰۹۱۳۳۱۴۲۰۶۱

قیمت پیشنهادی : توافقی
مدت اعتبار آگهی  : یک ســال ( از زمان ارسال )

آدرس : اصفهان خیابان اتشگاه
تلفن تماس :  ۰۹۱۳۳۱۴۲۰۶۱  آقای عبدالرسول خورسندی
آدرس ایمیل  : monire1122@gmail.com