برچسب های پست ‘ اره تیز کن ’

دستگاه تیغ اره تیزکنی

آگهی فروش :

نام دستگاه : تیغ اره تیز کنی
وضعیت دستگاه : در حد نـو
مارک و کشور سازنده :  آمل برش
قیمت پیشنهادی : توافقی

مدت اعتبار آگهی  : شش ماه ( از زمان ارسال )

آدرس : خوزستان. شوش دانیال
تلفن تماس :  ۰۹۳۹۵۹۹۱۳۵۴  آقای عماد حقانی