آگهی فـــــــــــــــــروش :

 نام دستگاه : وایرکات – فرز – تراش- دریل -و وسایل قالبسازی

همچنین تعدادی وسایل اندازه گیری های مختلف ومرتبط ونونیز موجوداست.

وضعیت دستگاه : مستعمل

ظرفیت و ابعاد کارگیر : مختلف

مارک و کشور سازنده :  بترتیب – سویس- چک- چین – تبریز- وغربی

 قیمت پیشنهادی : توافقی

مدت اعتبار آگهی  : یک ســال( از زمان ارسال )

 آدرس : تهران

 تلفن تماس :    ۱۲۲۵۳۱۸  ۰۹۱۲  آقای  حسن عمادی

آدرس ایمیل  : hasanemadi2@gmail.com